KONSULTATIONSTID


Rådgivning og behandling

Den indledende og de efterfølgende konsultationer sker på basis af fortrolig samtale og evt. klinisk undersøgelse. Herudfra aftales et evt. videre forløb.

 Der er mulighed for konsultationstid såvel hverdag som weekend

Aftales direkte på telefon: 21621045
.